Novinky

 

 

22. července

Otevřený dopis tří inicativ předsedovi rady ČRo Jiřímu Florianovi

Praha 22. 7. 2009

Pane předsedo rady ČRo,

Na dnešním mimořádném zasedání Rady jste uvedl, že jste byl informován o mailu, kde píše někdo z příslušné iniciativy, že je třeba zesílit tlak na místopředsedu Jíšu, protože má slabé srdce a nemusí to vydržet.  Komentoval jste to jako nehoráznosti, nedůstojné demokratického společenství.

My považujeme naopak za nehorázné to, že takovouto věc vypustíte z úst na veřejném zasedání Rady. Nikdo z nás, z iniciativ Gorily on-line v ohrožení, NECHEME PŘELADIT (nemáme kam) ani o.s. Pro Wave žádný takový mail neposlal a ani by se k takovýmto způsobům jednání nesnížil. Žádáme Vás proto, abyste zveřejnil nejen znění onoho Vámi citovaného mailu, ale i odkud, kdy a komu byl odeslán.

Důrazně se ohrazujeme proti takovýmto nepodloženým útokům na naše iniciativy. Není to poprvé, kdy se Rada ČRo nebo její člen dopouští pomluvy, nactiutrhání a hanlivých či neuctivých výroků na adresu našich členů nebo celých iniciativ. Buďte si, prosím, vědom toho, že i my máme možnost se bránit soudní cestou.

Za iniciativu NECHCEME PŘELADIT (nemáme kam):

Jana Kopecká, Hana Kopecká, Irena Tothová, Roman Kučera, Jakub Kraus, Martin Holcman

Za Pro Wave o.s.:

Robin Čumpelík, Jan Vávra

Za iniciativu Gorily on-line v ohrožení:

Daniela Rounová, Vlasta Straková, Jana Hajduchová, Jiří Bukovský

Kontaktní adresy:

NECHCEME PŘELADIT (nemáme kam): Jana Kopecká, Kostelecká 74, 281 63  Kozojedy; janakopecka@gmail.com

ProWave : Hamry 194, 373 41 Hluboká nad Vltavou; info@chciwavezpet.cz

Gorily on-line v ohrožení: Vlasta Straková, Blatenská 2180, 148 00 Praha 4, gorily-media@seznam.cz

 

20. července 2009

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

iniciativ Gorily On-line v ohrožení, Nechceme přeladit a ProWave

20. 7. 2009

KOMU PŘEKÁŽÍ ŘEDITEL ROZHLASU?

Rada Českého rozhlasu spěchá s odvoláním generálního ředitele. Komu a proč překáží Václav Kasík?

Lidové noviny uveřejnily v pátek rozhovor s Václavem Kasíkem, kterému podle jeho slov nejmenovaní lobbisté doporučují, aby složil funkci, nebo bude odvolán. Jako by Rada Českého rozhlasu chtěla tyto informace potvrdit, zveřejnila v ten samý den pozvánku na mimořádné zasedání, které chystá na středu 22. července 2009. „Řádně“ má přitom zasednout až o týden později.

 

Ačkoliv Rada ČRo nezveřejnila program mimořádného zasedání, podle našich informací má narychlo svolané jednání posloužit jedinému účelu - a to zmíněnému odvolání Václava Kasíka z funkce. Rychlost, s jakou se Rada snaží generálního ředitele odvolat, vyvolává pochybnosti o motivech jejích členů.

 

Bude velmi zajímavé, jak se Rada odvolání generálního ředitele pokusí zdůvodnit, když má sama máslo na hlavě. Připomenout můžeme například obvinění Rádia Wave ze šíření fašismu, kdy se ukázalo, že Rada nerozumí anglickému textu a ani najatý hodnotitel ho nepřeložil správně. „Naše důvěra v kompetentnost radních je nulová,“ dodává Jana Hajduchová za iniciativu Gorily on-line v Ohrožení. A prohřešků je víc, vyjmenovat jich můžeme nejméně deset.

 

Stále se navíc objevují nové: senátor Jiří Oberfalzer například upozornil, že místopředseda Rady ČRo Ladislav Jíša (dříve Ladislav Anderlík) je bývalý vysoký funkcionář komunistického rozhlasu, který vedl oddělení „zvláštních úkolů Československého rozhlasu“. „Jaké zvláštní úkoly tehdy plnil rozhlas, který podléhal přímo hlavnímu ideologovi ÚV KSČ, si můžeme všichni domyslet,“ říká Hana Kopecká za iniciativu NECHEME PŘELADIT (nemáme kam).

 

Druhá místopředsedkyně Rady Dana Jaklová zase podle svého životopisu po ukončení vysoké školy v roce 1980 nastoupila přímo do francouzské redakce zahraničního vysílání, které mělo za úkol šířit myšlenky socialismu.

 

Oba radní, Jíša a Jaklová, budou přitom rozhodovat o člověku, díky kterému je rozhlas dlouhodobě v zisku a mohl si tak dovolit financování rozsáhlé rekonstrukce historické budovy na Vinohradské 12, aniž by si přitom rozhlas musel brát úvěr nebo se musel propadnout do ztráty. Díky Václavu Kasíkovi rozhlas spustil dlouho očekávanou stanici pro mladé posluchače, a zvládl i nové úkoly, které rozhlasu přidaly zákony. „Multimediální projekty rozhlasu dostávají prestižní ceny,“ připomíná Robin Čumpelík z občanského sdružení ProWave.

 

Za iniciativu NECHCEME PŘELADIT (nemáme kam):

Martin Holcman, Hana Kopecká, Jana Kopecká, Irena Tothová, Roman Kučera, Jakub Kraus

Za Pro Wave o.s.:

Robin Čumpelík, Jan Vávra

Za iniciativu Gorily on-line v ohrožení:

Daniela Rounová, Vlasta Straková, Jana Hajduchová 

 

DESET POCHYBENÍ RADY ČRO

podle občanských iniciativ

 1. Křivé nařčení Radia Wave ze šíření fašismu
  Rada Českého rozhlasu loni na podzim na základě posudku od nekompetentního hodnotitele špatně přeložila text písničky, kterou odvysílalo rádio pro mladé, a naprosto obrátila její smysl. Když pravda vyšla najevo, místo omluvy se členové rady snažili nehorázné obvinění bagatelizovat tím, že šlo o svobodnou diskusi.
 2. Utajená zasedání
  Rada si v rozporu se zákonem zřídila neveřejná zasedání, na kterých se skoro každý týden schází. Veřejnost se může zasedání zúčastnit jenom jednou měsíčně, nesmí radním klást otázky a pokud chce předložit stížnost, tak pouze písemně.
 3. Neveřejný výběr spolupracovníků
  Rada každý měsíc vyhodnocuje vysílání stanic Českého rozhlasu. Na tuto činnost si najala externí spolupracovníky - hodnotitele. Veřejnost s nimi nikdy neseznámila, vybrala je na jednom ze svých neveřejných zasedání. Texty posudků nejsou veřejně přístupné, ačkoliv jsou placeny z peněz koncesionářů.
 4. Stažení Radia Wave z analogového vysílání
  Přes nejasnosti v zákoně a v rozporu s právními posudky Rada donutila generálního ředitele, aby vypnul analogové vysílání stanice pro mladé Radio Wave a odsunul ji jen do digitálního televizního vysílání. Rada neprojevila žádnou snahu zachovat Radio Wave v analogovém vysílání, a to považujeme za pohrdání mladými posluchači.
 5. Omezování přístupu veřejnosti na zasedání Rady
  Jednání Rady jsou ze zákona veřejná, ale na přání radních se konají v malé zasedací místnosti, kam se vejde jen málo lidí. Dříve se přitom Rada scházela v dostatečně velkých prostorách a vedení rozhlasu je radním také opakovaně nabízelo.
 6. Překračování kompetencí vymezených zákonem
  Zákon o Českém rozhlase až do července neznal funkce místopředsedů Rady, přesto si je Rada zřídila a vyplácela jim vyšší odměny. Obdobně Rada uděluje generálnímu řediteli důtky, i když jí zákon žádnou takovou možnost nedává.
 7. Vyhrožování posluchačům právními postihy
  Rada Českého rozhlasu vyvolala právní kroky proti posluchačkám, které si na její chování stěžovaly u zákonodárců. Řešila je několik měsíců, nakonec je zastavila.
 8. Činnost pro komerční sdělovací prostředky
  Radní Antonín Zelenka, Dana Jaklová a Ladislav Jíša pracují pro soukromé sdělovací prostředky. Podle našeho názoru je to v rozporu s § 5 zákona o Českém rozhlase: Ladislav Jíša dokonce řídí festival Znojemský hrozen, se kterým rozhlas uzavírá smlouvy o spolupráci. Dana Jaklová pracuje pro stanici RTA a web Česká média, Antonín Zelenka byl moderátorem na kanálu UPC Express a stanici TV Barrandov, nyní natáčí videa pro server První zprávy.
 9. Poškozování značky Český rozhlas
  Jarní rozhovor Antonína Zelenky pro týdeník Profit, ve kterém vznesl několik neodůvodněných spekulací a zkreslených údajů kolem rekonstrukce historické budovy, musel rozhlas dementovat a označil Zelenkovy výroky za "záměrné nepravdy a dezinterpretace".
 10. Nepřijatelné výroky v oficiálních dokumentech
  Důkazem, jak Rada Českého rozhlasu pohrdá stížnostmi posluchačů a kontrolou své činnosti ze strany občanů, jsou také její konstatování ve výroční zprávě Českého rozhlasu za rok 2008 na adresu občanských iniciativ.

 

17. června 2009

Na tomto zasedání Rada schválila odpověď na náš požadavek vysvětlení a omluvy za vyhrožování soudním stíháním. Nečekali jsme ani nic jiného:

17. června 2009
Č.j. 99/09
Věc: Žádost o vysvětlení a omluvu.

            Z pověření Rady ČRo reaguji na Váš dopis z 12.6.2009.
 

K prvému odstavci: každý bod programu veřejného zasedání Rady ČRo má svou
zpravodajskou část, kde je věc uvedena. V této části byla RČRo seznámena z
principy předběžného stanoviska. Na základě ustanovení článku III. bodu 4
Jednacího řádu RČRo se korespondence RČRo nezveřejňuje. Výklad AK Šváb, Zima
a partneři měl obecný charakter a poukazoval na to, že členové Rady ČRo mají
širší možnost se bránit proti neoprávněným osočováním, než běžný občan.
Například na tomto veřejném zasedání. A nemusí přistupovat k návrhu na
soudní řešení.
K druhému odstavci: v usnesení č. 21/09 RČRo neuvedla u paní Vlasty Strakové
a u paní Jany Hofmanové ani jejich rodná čísla, ani data narození. Pouze
adresy bydliště, které vyplynuly z jejich korespondence. Dle našeho názoru k
porušení § 11 a § 12 Občanského zákoníku nedošlo.
K třetímu odstavci: zde jde o zásadní omyl. RČRo v žádném případě svými
usneseními nepřiznala žádnou chybu. Pouze se rozhodla pro mírnější způsob
řešení nepodloženého napadání a očerňování jejích členů. Proto žádná omluva
také nebude následovat.
Omluvit by se naopak měly obě zmíněné ženy – pí Vlasta Straková a pí Jana
Hofmanová, neboť bez jakýchkoliv důkazů dehonestovaly u členek PS Parlamentu
ČR RČRo jako celek a její členy.
 

Na zápisech RČRo se nic měnit nebude.

S pozdravem
JUDr. Ladislav Jíša
místopředseda Rady ČRo

Ale názor Rady se v tomto případě liší od názoru Úřadu pro ochranu osobních údajů, který nám doporučil bránit se soudní cestou na základě porušení § 11 Občanského zákoníku.

 

12. června 2009

Zaslali jsme Radě ČRo dopis tohoto znění:

Vážená Rado Českého rozhlasu,

Se zadostiučiněním jsme přijali Vaše Usnesení č. 48/09 ze dne 22. dubna 2009 (Rada ČRo konstatuje, že na základě svého usnesení č. 21/09 prověřila právní možnosti postupu vůči pí Vlastě Strakové a pí Janě Hofmanové z iniciativy Gorily on-line v ohrožení. Po právních konzultacích v této věci ustupuje od právního stíhání vůči pí Vlastě Strakové a bude pokračovat v právních krocích vůči pí Janě Hofmanové) a Usnesení 61/09 ze dne 20. května 2009 (Rada ČRo, na základě právního stanoviska JUDr. Petra Zimy, se přiklonila k názoru, že ve věci paní Jany Hofmanové šlo o hodnotové stanovisko, nikoli tvrzení a na základě toho ukončila vůči jmenované další právní kroky. V obdobných případech Rada ČRo použije všechny možnosti v předmětném právním stanovisku uvedené.)

Nepovažujeme ale tímto celou tuto kauzu za uzavřenou.

Především Vás chceme požádat o vysvětlení, na základě čeho jste se rozhodli ustoupit od zamýšlených právních postihů, nebo o poskytnutí právního stanoviska JUDr. Petra Zímy v písemné podobě. V Zápise ze zasedání Rady ČRo ze dne 20 . května je uvedeno, že: „L. Jíša seznámil Radu ČRo se stanoviskem JUDr. Petra Zimy z AK Šváb, Zima a partneři ohledně možných právních kroků vůči paní Janě Hofmanové.“ Zápis v tomto případě neodpovídá pravdě, neboť zmíněné stanovisko na zasedání Rady vůbec nezaznělo a veřejnost tudíž vůbec nemá možnost posoudit, na základě čeho se Rada rozhoduje. Především poslední věta výše zmíněného ustanovení -  „V obdobných případech Rada ČRo použije všechny možnosti v předmětném právním stanovisku uvedené.“ – je pro nás bez znalosti právního stanoviska nesrozumitelná.

Chtěli bychom Vás rovněž upozornit, že podle našeho názoru jste se svým usnesením č. 21/09 z 25. února 2009 dopustili porušení § 11 a § 12 Občanského zákoníku o ochraně osobnosti, a to jednak tím, že jste zveřejnili svůj záměr podniknout vůči zmíněným dvěma osobám právní kroky, čímž mohl být vyvolán dojem, že se dopustily nějakého protiprávního jednání, a jednak tím, že jste zveřejnili v zápise ze zasedání Rady jejich úplné adresy, což lze považovat za neoprávněné zveřejnění údajů osobní povahy.

Vážená rado českého rozhlasu, ke korektnímu jednání patří nejen přiznat chybu, pokud se jí dopustím, ale také omluva. Žádáme tedy, abyste se omluvili. Dopis, na základě kterého jste zamýšleli uskutečnit právní kroky vůči paní Vlastě Strakové, byl psán za celou naši iniciativu Gorily on-line v ohrožení. Paní Jana Hofmanová psala zmíněný dopis sama za sebe. Protože je ale členkou naší iniciativy, postačí nám omluva adresovaná celé naší iniciativě. Netrváme ani na jejím zveřejnění ve sdělovacích prostředcích, žádáme ale, aby nám byla zaslána písemně a zveřejněna na stránkách Rady ČRo.  Žádáme Vás rovněž o vymazání adres obou zúčastněných osob ze zápisů ze zasedání Rady ČRo.

V Praze 12. 6. 2009

 

12. června

Protože se nám nelíbí, jak rada ČRo hodnotí naše iniciativy ve Výroční zprávě o činnosti ČRo za rok 2008, obrátili jsme se na ni společně s iniciativami NECHCEME PŘELADIT, nemáme kam a ProWave tímto dopisem:

Vážená Rado Českého rozhlasu,

V závěru Výroční zprávy Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu

za rok 2008 se nachází tento odstavec:

„Rada ČRo také bedlivě sleduje poslechovost jednotlivých stanic a regionálních studií Českého rozhlasu. Poslechovost není hlavním kritériem veřejnoprávní instituce, ale je určitě jedním z důležitých ukazatelů  efektivního vynakládání prostředků koncesionářů. V roce 2008 Rada ČRo nezaznamenala vážné výrazné výkyvy v poslechovosti. Výkyv byl u ČRo 1 – Radiožurnálu, který ale přes řadu stížností posluchačů v závěru roku zaznamenal vzestup posluchačské přízně. Rada ČRo tuto skutečnost hodnotí jako důsledek změn, které na základě zásadní změny koncepce Radiožurnálu za ředitelky Barbory Tachecí, udělal šéfredaktor Alexandr Pícha. Zdá se, že se Alexandru Píchovi podařilo razantní změnu image stanice usadit do polohy změn posluchačsky přijatelných. O to větším je pro Radu ČRo překvapením, že se k iniciativám „Pro Wave“ a „Gorily v ohrožení“ přidala i iniciativa ze začátku roku 2008 „Iprotest“, která protestovala proti změnám ředitelky Barbory Tachecí. Rada ČRo se domnívá, že tyto iniciativy mají za cíl především diskreditaci Rady ČRo a jejích členů, než skutečný zájem o činnost Českého rozhlasu a fakta s ní související.

Dovolujeme si ohradit se proti znění poslední věty tohoto odstavce. Všechny tři naše iniciativy vznikly z upřímného zájmu o činnost Českého rozhlasu. Ba co více, sdružili se v nich lidé, kteří původně oceňovali činnost ČRo a považovali ji v oblastech svého zájmu za kvalitní a pozoruhodnou, ať už šlo o původní Radiožurnál, rádio Wave a nebo projekt Odhalení. Samotný vznik všech  těchto iniciativ byl pak reakcí na negativní změny, které se v ČRo odehrávaly.

Český rozhlas je veřejnoprávní médium, financované z koncesionářských poplatků, z toho rovněž vyplývá, že by veřejnost měla mít možnost kontrolovat a případně i ovlivňovat jeho činnost. Podle zákona o ČRo byste to měli být právě Vy, Rada ČRo, která by nám v této snaze měla být hlavním partnerem. (Viz § 4 odst. 1 Zákona č. 484/1991 Sb. o ČRo - Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti Českého rozhlasu je Rada Českého rozhlasu.) 

Místo seriózního dialogu s veřejností jsme se ale opakovaně setkávali s odmítáním dialogu, zamezováním přístupu veřejnosti na zasedání Rady ČRo, s odpověďmi na naše dopisy, jež se zcela míjely s položenými otázkami, se snahou trestně stíhat občany, kteří si na Vaše chování oprávněně stěžovali poslancům Parlamentu ČRo. Vážení členové Rady ČRo, shrneme-li všechna tato fakta, musíme konstatovat, že jste se zcela zpronevěřili svému poslání.

Naším cílem skutečně není diskreditace Rady ČRo. Naším cílem je dosáhnout toho, aby v radě ČRo zasedali lidé, kteří budou tuto funkci chápat jako službu veřejnosti, stejně jako Českému rozhlasu.

Výše jmenovaný odstavec Výroční zprávy je zcela v rozporu se skutečností. Vyzýváme Vás proto ke změně jeho znění.

Gorily on-line v ohrožení

NECHCEME PŘELADIT, nemáme kam

Pro Wave

Rada se tímto dopisem zabývá a reagovat na něj bude na veřejné schůzi 29. 7. 2009

 

20. května 2009 proběhlo další zasedání rady ČRo

Rada přijala toto usnesení:

Usnesení 61/09
Rada ČRo, na základě právního stanoviska JUDr.Petra Zimy, se přiklonila k názoru, že ve věci paní Jany Hofmanové šlo o hodnotové stanovisko, nikoli tvrzení a na základě toho ukončila vůči jmenované další právní kroky. V obdobných případech Rada ČRo použije všechny možnosti v předmětném právním stanovisku uvedené.

Bohužel předmětné právní stanovisko nebylo na Radě ani přečteno, a tudíž netušíme, co poslední věta v usnesení vlastně znamená.

 

20. května 2009 proběhlo zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky

Prvním bodem jednání komise bylo projednání Výroční zprávy Rady ČRo o činnosti ČRo za rok 2008.

Záznam z jednání je k dispozici zde:

http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=57427

Poděkování patří panu poslanci Koníčkovi, který se snažil upozornit komis na řadu nesrovnalostí v počínání rady ČRo. Nicméně členové komise to nebrali příliš vážně.

My jsme pro členy komise připravili toto stanovisko:

V Praze 20. 5. 2009

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky bude 20. 5. projednávat Výroční zprávu Rady ČRo o činnosti Českého rozhlasu za rok 2008. Dovolujeme si Vás požádat, abyste tuto zprávu nedoporučili ke schválení, a to z těchto důvodů:

Naše iniciativa Gorily on-line v ohrožení se v roce 2008 a 2009 neúspěšně pokoušela s Radou ČRo komunikovat a začala její činnost podrobněji sledovat. Zjistili jsme, že Rada ČRo se dopouští řady pochybení. Za jedno z nejvážnějších považujeme usnesení č. 21/09:

„Usnesení 21/09
Rada ČRo pověřila svého předsedu ing. Jiřího Floriana, aby připravil právní kroky vůči pí Vlastě Strakové, Blatenská 2180, 148 00 Praha 4 ve věci pomluvy na některé členy Rady ČRo, uvedené v žádosti z 24.2.2009 a vůči pí Janě Hofmanové, Havlíčkova 599/5, Mariánské Lázně ve věci uvádění nepravdivých údajů a pomluvy uvedenými v dopise jak pí Miroslavě Němcové z 20.1.2009, tak pí Michaele Šojdrové z 20.1.2009.“

Následně přehodnocené usnesením č. 48/09:

„Usnesení č. 48/09
Rada ČRo konstatuje, že na základě svého usnesení č. 21/09 prověřila právní možnosti postupu vůči pí Vlastě Strakové a pí Janě Hofmanové z iniciativy Gorily on-line v ohrožení. Po právních konzultacích v této věci ustupuje od právního stíhání vůči pí Vlastě Strakové a bude pokračovat v právních krocích vůči pí Janě Hofmanové.“

Stručně shrnuto, Rada ČRo chce žalovat pro pomluvu občanku České republiky, která se obrátila na poslance Parlamentu s domněnkou, že Rada ČRo nepostupuje v souladu se zákonem.

V závěru Výroční zprávy Rady ČRo o činnosti ČRo za rok 2008 na straně 172 se uvádí:

„Rada ČRo také bedlivě sleduje poslechovost jednotlivých stanic a regionálních studií Českého rozhlasu. Poslechovost není hlavním kritériem veřejnoprávní instituce, ale je určitě jedním z důležitých ukazatelů  efektivního vynakládání prostředků koncesionářů. V roce 2008 Rada ČRo nezaznamenala vážné výrazné výkyvy v poslechovosti. Výkyv byl u ČRo 1 – Radiožurnálu, který ale přes řadu stížností posluchačů v závěru roku zaznamenal vzestup posluchačské přízně. Rada ČRo tuto skutečnost hodnotí jako důsledek změn, které na základě zásadní změny koncepce Radiožurnálu za ředitelky Barbory Tachecí, udělal šéfredaktor Alexandr Pícha. Zdá se, že se Alexandru Píchovi podařilo razantní změnu image stanice usadit do polohy změn posluchačsky přijatelných. O to větším je pro Radu ČRo překvapením, že se k iniciativám „Pro Wave“ a „Gorily v ohrožení“ přidala i iniciativa ze začátku roku 2008 „Iprotest“, která protestovala proti změnám ředitelky Barbory Tachecí. Rada ČRo se domnívá, že tyto iniciativy mají za cíl především diskreditaci Rady ČRo a jejích členů, než skutečný zájem o činnost Českého rozhlasu a fakta s ní související.“

V souvislosti s dalšími kroky Rady ČRo je zjevné, že Rada ČRo se tak opakovaně snaží omezit základní občanská práva posluchačů ČRo, ať už vyhrožováním soudním řízením nebo svévolným hodnocením naší iniciativy, uváděným ve Výroční zprávě. Přitom má být, podle zákona o ČRo Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti Českého rozhlasu. Tato Rada ČRo se tedy zcela zpronevěřila svému poslání.

Pokud Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR přesto schválí Výroční zprávu rady ČRo o Činnosti ČRo, vysloví tím fakticky souhlasné stanovisko s postupem Rady ČRo v těchto případech.

Rozhodnutí o tom, zda se Jana Hofmanová dopustila či nedopustila pomluvy ve své stížnosti z 20. 1. 2009 bude příslušet pouze soudu. Pokud za těchto okolností Parlament schválí Výroční zprávu Rady ČRo o činnosti ČRo za rok 2008, může tím dojít k ovlivnění soudu a poškození práva občana na nezávislé rozhodování soudu a obhajobu.

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, doufáme, že vezmete při svém rozhodování tyto vážné argumenty v úvahu a nedoporučíte Poslanecké sněmovně Parlamentu ČRo schválení Výroční zprávy Rady ČRo o činnosti ČRo za rok 2008.

Za iniciativu Gorily on-line v ohrožení

Jana Hajduchová
Vlasta Straková
Daniela Rounová

Bohužel navzdory tomu byla Výroční zpráva bez výhra doporučena ke schválení.

 

22. dubna 2009 proběhlo další zasedání rady ČRo

Zúčastnilo se ho kolem 20 zástupců veřejnosti, za naši iniciativu nás bylo nejméně sedm. Byl mezi námi i předseda Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Vladimír Koníček.

Mezitím: Rada ČRo dostala kolem 50 e-mailů, potvrzujících, že jména a adresy na dopise ze dne 23. 3., kterým jsme požadovali změnu rozhodnutí rady ohledně trestního stíhání Jany H. a Vlasty, jsou autentické. Pravděpodobně to stačilo jako doklad, protože na dnešním zasedání Rada ČRo schválila odpověď tohoto znění:

„…Na usnesení č. 21/09 nemá Rada ČRo důvod cokoliv měnit. Bude na právním posouzení, jak postupovat dále, a to v souladu se závěry dnešní schůze Rady ČRo.“

Pak ale Rada přijala toto usnesení:

„Usnesení č. 48/09
Rada ČRo konstatuje, že na základě svého usnesení č. 21/09 prověřila právní možnosti postupu vůči pí Vlastě Strakové a pí Janě Hofmanové z iniciativy Gorily on-line v ohrožení. Po právních konzultacích v této věci ustupuje od právního stíhání vůči pí Vlastě Strakové a bude pokračovat v právních krocích vůči pí Janě Hofmanové.“

Takže Rada jedním dechem prohlásí, že na usnesení 21/09 nebude nic měnit, aby jej v zápětí změnila.

Další zajímavou částí zasedání Rady byl bod různé. Jana Hajduchová požádala písemně před zasedáním Rady o možnost vystoupit veřejně, což bylo jednomyslně zamítnuto. Pak ale o totéž požádal přímo na místě poslanec Koníček. A Rada ČRo nezaváhala, a jednomyslně se usnesla, že ani poslanec Parlamentu ČR nemá právo na zasedání rady promluvit.

 

 

26. března 2009

Dnes bylo zahájeno nové Odhalení:

http://www.rozhlas.cz/odhaleni/portal/

Děkujeme všem, kdo se o to zasloužili!

 

25. března 2009

Dnes proběhlo další zasedání rady ČRo. Zápis i záznam je k dispozici na http://www.rozhlas.cz/rada/zapisy09/_zprava/563283

Účast veřejnosti byla o něco menší, pravděpodobně kvůli tomu, že den před tím Parlament ČR vyslovil nedůvěru vládě. To je přeci jen větší mediální trhák, než Rada ČRo.

Rada se zabývala především rekonstrukcí budovy českého rozhlasu, schválila výroční zprávu o činnosti ČRo a vyzvala generálního ředitele k rezignaci kvůli kauze „Křivka“. Ten rezignaci odmítl.

K naší žádosti se Rada ČRo postavila zajímavým způsobem, na zasedání zaznělo, že jsou už korespondencí s námi zmateni, a tak to nebudou řešit, dokud si neověří autenticitu dopisů a neprověří jejich autory.  Následně nám poslali dopis tohoto znění:


č.j. 64/09

Vážení,

     dne 12.3.2009 jsme obdrželi dopis od pí Daniely Rounové datovaný
6.3.2009, kde se distancuje za iniciativu Gorily on-line v ohrožení od
petice z 1.2.2009. Toto potvrzuje i mailem z 24.3.2009.

    Proto Rada ČRo rozhodla reagovat na Váš dopis z 23.3.2009 až o ověření
jeho důvěryhodnosti, tzn. až po podpisu všech jeho autorů.


S pozdravem
JUDr. Ladislav Jíša
místopředseda Rady ČR

Na tento dopis jsme se rozhodli zareagovat tak, že jsme požádali všechny, kdo souhlasili s uvedením jména a adresy pod dopisem radě ČRo, aby stručným e-mailem potvrdili, že dopis skutečně byl poslán i jejich jménem.

Slova o distancování se od naší petice nás opravdu poněkud překvapila. Jednalo se o dopis, zaslaný Radě dne 12. 3., na našich stránkách uvedený dne 6. 3. Porovnejte si jeho znění s odpovědí Rady sami.  Rada se pro jistotu ještě jednou Daniely zeptala, zda tento dopis skutečně poslal, a Daniela to potvrdila 24. 3. 2009

 

23. března 2009

Obrátili jsme se na Radu ČRo s dalším dopisem:

Vážená Rado Českého rozhlasu,

na svém zasedání dne 25. února 2009 jste přijali usnesení č. 21/09 tohoto znění:
„Rada ČRo pověřila svého předsedu Ing. Jiřího Floriana, aby připravil právní kroky vůči pí Vlastě Strakové, Blatenská 2180, 148 00 Praha 4 ve věci pomluvy na některé členy Rady ČRo, uvedené v žádosti z 24.2.2009 a vůči pí Janě Hofmanové, Havlíčkova 599/5, Mariánské Lázně ve věci uvádění nepravdivých údajů a pomluvy uvedenými v dopise jak pí Miroslavě Němcové z 20.1.2009, tak pí Michaele Šojdrové z 20.1.2009.“

Vaše obvinění obou zmíněných členek naší iniciativy nevychází z žádných reálných podkladů, ani jedna ze zmíněných členek se nedopustila ve zmíněných dopisech pomluvy, či uvádění nepravdivých údajů.

Jana Hofmanová ve svém dopise předsedovi parlamentu a dalším poslancům uvádí, že: „Rada ČRo … v současném složení odmítá jakýkoliv dialog s veřejností.“ Za dialog bývá obvykle považován rozhovor, vzájemná výměna názorů, postojů a argumentů. Jeho součástí by podle našeho názoru měla být ochota naslouchat, reagovat na položené otázky a vnímat reakci na dané odpovědi. Toto Rada ČRo rozhodně nedělá. Místo toho na zasedáních Rady veřejnost nedostane slovo, Vaše odpovědi na písemné dotazy se často s položeným dotazem míjejí a opakovaně dochází k omezování účasti veřejnosti na zasedáních Rady, což je zjevným porušením zákona o Českém rozhlase.

Jana Hofmanová dále uvádí v souvislosti s projektem Odhalení: „Rada ČRo však svým postojem a jednáním nehodlá pokračovat v  podobných multimediálních projektech…“ Nikde neuvádí, že jste nějakým rozhodnutím tento projekt zastavili, ale že z Vašeho jednání vyplývá, že jste neměli zájem o to, aby ČRo v takovýchto projektech pokračoval. Přestože jsme Vás opakovaně vyzývali k tomu, abyste přijali jednoznačné stanovisko, kterým tyto dohady a domněnky vyvrátíte, do dnešního dne se tak nestalo. Nezbývá nám tedy, než si i nadále myslet, že Rada ČRo není multimediálním projektům příliš nakloněna.

Dále Jana Hofmanová uvádí, že „ Rada ČRo napadá generálního ředitele a celý management ČRo“. Domníváme se, že vůči generálnímu řediteli jste se v roce 2008 dopustili bossingu (šikany nadřízeným), když jste mu udělili výtku za liknavé plnění usnesení Rady, což je forma potrestání, kterou Vám zákon neumožňuje. Rovněž z Vaší strany opakovaně zazněla slova o odvolání generálního ředitele, naposledy před veřejným zasedáním Rady dne 25. 2. Na samotném zasedání Rady pak ale tento bod vůbec nebyl projednáván. Za co jiného pak lze jednání Rady považovat, než za vyhrožování?

Za opravdu politováníhodný fakt ale považujeme to, že jste se rozhodli vyhrožovat právními kroky občance, která se v dobré víře obrátila na poslance Parlamentu ČR s tím, že se domnívá, že se někde děje nějaká nepravost, což je v demokratickém státě jedno z nepopíratelných práv  každého občana. Vzhledem k tomu, že se Rada ČRo zodpovídá Parlamentu ČR, postup Jany Hofmanové byl naprosto správný.

Pokud jde o naši žádost ze dne 24. 2. 2009, která se stala podkladem pro Váš návrh právního postihu paní Vlasty Strakové, rádi bychom Vás upozornili na to, že se jedná o žádost naší Iniciativy Gorily on-line v ohrožení, která Vám byla zaslána jménem 125 osob a nikoliv o žádost jedné osoby, která je uvedena pouze jako kontakt pro zaslání odpovědi. Již jen z tohoto důvodu nejsou jakékoliv právní kroky proti paní Vlastě Strakové na místě. Trestní zákon uvádí, že pomluvy se dopustí ten, „kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu.“ (Zákon č. 140/1961 Sb – Trestní zákon, § 206, odst. 1). Prostřednictvím naší žádosti pouze uplatňujeme právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČRo, jež nám přiznává Zákon o Českém rozhlase. Skutková podstata,  uvedená v trestním zákoníku nemohla být naplněna, protože k žádnému ohrožení Vaší vážnosti u spoluobčanů, tím spíše značnou měrou, nedošlo, mimo jiné i proto, že tato žádost byla určena přímo Vám, Radě Českého rozhlasu a nebyla publikována ani šířena jakýmkoli dalším subjektům.

Tvrzení v naší žádosti, že „někteří členové Rady ČRo se pravděpodobně neoprávněně obohacují“ vychází z faktu, že toto vyplácení odměn je v rozporu se zákonem, což potvrdil i Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR svým usnesením č. 301 ze 40. schůze dne 4. března 2009 k informaci Rady Českého rozhlasu k usnesení kontrolního výboru č. 283 z 38. schůze dne 21. ledna 2009: „Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním výkladu místopředsedy Rady Českého rozhlasu Ladislava Jíši, zpravodajské zprávě poslance Vladimíra Koníčka a po rozpravě (…) konstatuje na základě stanoviska Parlamentní institutu, že vyplácení odměn místopředsedům Rady Českého rozhlasu je v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny, ale je v rozporu se zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu;“.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že jakékoli právní kroky vůči Janě Hofmanové i Vlastě Strakové jsou bezpředmětné a byly by zcela neopodstatněné. Žádáme Vás proto o zrušení Vašeho usnesení č. 21/09 ze dne 25. února 2009.

Vzhledem k tomu, že Rada ČRo nevyhověla ani jednomu z bodů naší žádosti ze dne 24. 2. tr., dovolujeme si Vás o ně požádat opětovně:

1.   Žádáme Vás o zajištění průběhu zasedání Rady ČRo takovým způsobem a v takových prostorách, aby bylo možné garantovat účast veřejnosti v plném rozsahu tak, jak ji umožňuje Zákon o Českém rozhlasu.

2.   Na základě Vašeho usnesení č. 152/08, kde konstatujete, že v případě generálního ředitele ČRo pana Václava Kasíka  došlo k závažnému porušení povinností dané mu, jako statutárnímu orgánu ČRo, zákonem č.451/1991 Sb. (lustrační zákon), se na Vás obracíme s požadavkem zveřejnění všech podkladů (tj. všech tří právních stanovisek a stanoviska Parlamentního institutu), ze kterých Vaše stanovisko vychází. Vzhledem k tomu, že se v tomto případě jedná o velmi závažnou záležitost, veřejnost má právo vědět, na základě jakých skutečností Rada ČRo dospěla k tomuto závěru. 

3.   Žádáme Vás o zveřejnění finančního hospodaření Rady ČRo. Rozpočet Rady ČRo je součástí rozpočtu ČRo, ovšem z tohoto rozpočtu nelze určit, jaké jsou výdaje na samotnou činnost Rady.  Ve své odpovědi na tento požadavek se odvoláváte na Vaši Zprávu pro Kontrolní Výbor Parlamentu, která ale nebyla zveřejněna. Dovolujeme si Vás proto požádat o její zaslání.  

V Praze 23. 3. 2009

Za Iniciativu Gorily on-line v ohrožení

79 jmen s úplnými adresami

 

19. března 2009

Vzhledem k tomu, že Rada ČRo jako záminku k návrhu právního postihu pro Janu H. uvedla její korespondenci s 1. místopředsedkyní Poslanecké sněmovny ČR Miroslavou Němcovou, poslali jsme paní 1. místopředsedkyni jménem naší Iniciativy dopis:

  

Paní Miroslava Němcová

1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

Na vědomí: Michaela Šojdrová

Sněmovní 4

118 26, Praha 1 - Malá Strana

 

V Praze 19. 3. 2009

 

Vážená paní první místopředsedkyně,

Obracíme se na Vás jménem celé iniciativy Gorily on-line v ohrožení. Dovolte nám zareagovat takto na Váš dopis, zaslaný naší člence Janě Hofmanové dne 6. března 2009, týkající se rady Českého rozhlasu.

Především bychom chtěli konstatovat, že nás velmi potěšila Vaše reakce na dopis paní Hofmanové a Vaše snaha zjistit, jak se skutečně věci mají. Plně chápeme, že poté, co jste obdržela dopis Rady ČRo, který jste k dopisu přiložila, považujete věc za vyřízenou. Rada ČRo ale ve svém dopise uvádí údaje, které považujeme přinejmenším za zkreslené, ne-li nepravdivé. Nejdříve bychom Vás chtěli upozornit na to, jak Rada hodlá nadále postupovat ve věci paní Jany Hofmanové.

Dne 25. února 2009 Rada ČRo schválila na svém veřejném zasedání usnesení č. 21/09, ve kterém pověřila svého předsedu ing. Jiřího Floriana, aby připravil právní kroky vůči pí Janě Hofmanové, Havlíčkova 599/5, Mariánské Lázně ve věci uvádění nepravdivých údajů a pomluvy uvedenými v dopise jak pí Miroslavě Němcové z 20.1.2009, tak pí Michaele Šojdrové z 20.1.2009. V demokratickém státě je jedno z nepopíratelných práv občana obrátit se na své poslance v případě, že se domnívá, že se někde děje nepravost, a požadovat nápravu. Vyhrožovat za to právními kroky (čímž je obvykle míněno trestní stíhání) by byla nehoráznost a pohrdání občanem i v situaci, kdy by se dotčená občanka mýlila a Rada ČRo měla pravdu.

Jenže Rada ČRo ve svém dopise, zaslaném Vám dne 18. února 2009 údaje poněkud zkresluje.

Pokud jde o zastavení projektu Odhalení, Rada ČRo opakovaně vždy a všude uvádí, že nikdy nepřijala žádné ustanovení, kterým by tento projekt zastavila. To je pravda a nikdo také Radu nikdy z takového činu neobvinil. Nicméně my tvrdíme, že přinejmenším od roku 2006 se Rada ČRo snaží nejrůznějšími tlaky a nepřímými kroky ztěžovat realizaci tohoto i podobných projektů, což vede k jejich postupnému omezovaní. Vycházíme při tom nejen z informací, které veřejně prezentují autoři tohoto projektu, ale i z vystoupení samotných radních, která jsou zdokumentována. Například na veřejné mediální konferenci 15. a 16. května 2008 v Českém Krumlově Antonín Zelenka přímo obvinil autory projektu ze sledování soukromých zájmů. Naše iniciativa po Radě ČRo opakovaně požadovala, aby Rada – pokud tvrdí, že proti multimediálním projektům a Odhalení nic nemá – toto doložila svým usnesením, ve kterým jim vyjádří podporu a doporučí ČRo jejich realizaci a rozvoj, zcela v souladu se Zákonem o ČRo, par. 8 odst. g), který praví, že úkolem rady ČRo je dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání (§ 2 a 3) a na naplňování zásad vyplývajících z Kodexu Českého rozhlasu a za tím účelem vydávat doporučení týkající se programové nabídky.

My se – jako členové veřejnosti, pro kterou je program ČRo určen, domníváme, že multimediální projekt Odhalení je jedním z nejlepších počinů, který ČRo v oblasti veřejné služby realizoval. Splňuje v sobě zábavu, vzdělávání, pomoc ohroženým druhům… Nasvědčuje tomu i řada ocenění, která získal, včetně prestižních zahraničních cen. Rada ČRo, která by podle zákona měla být orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti Českého rozhlasu, to ale vůbec nebere v úvahu. Místo toho „je již unavena tím, jak se neustále musí vyjadřovat k nějakému problému“.

Rada ČRo se rovněž ohrazuje vůči nařčení z „nekomunikovatelnosti“. Argumentuje přitom tím, že odpověděla na 623 stížností, připomínek aj., a tím, že uspořádala jeden seminář pro veřejnost. Je zjevné, že Rada ČRo má zcela jinou představu o tom, co to znamená komunikace s veřejností. Můžeme doložit celou řadu příkladů, kdy Rada ČRo sice odpověděla na zaslaný dopis, nicméně vůbec neodpověděla na otázky, v dopise zmíněné – a to ani záporně. Naopak můžeme doložit případ, kdy Rada ČRo reaguje na petici, která jim vůbec nebyla zaslána, která dokonce nebyla zaslána vůbec nikomu. Můžeme doložit případ, kdy Rada ČRo zaslala svou reakci na náš dopis, v níž se výslovně uvádělo, že je schválena Radou ČRo, dvě hodiny před zahájením zasedání této Rady. To jsou ale drobnosti. Za naprosto zásadní ale považujeme opakovanou snahu Rady ČRo omezovat účast veřejnosti na svých veřejných zasedáních. Jedná se o zcela zjevné porušení Zákona o Českém rozhlasu – a podle našeho názoru porušení vědomé.

Tuto snahu omezit účast veřejnosti na zasedáních rady můžeme doložit jednak přímým svědectvím osob, které jak 28. 1. 2009 tak 25. 2. 2009 nebyly vpuštěny na zasedání Rady s odůvodněním, že kapacita sálu je příliš malá. Přestože management ČRo nabízel Radě větší prostory, ta je odmítla. Mluvčí Rady Dana Jaklová zdůvodnila toto odmítnutí tím, že to není pro radu výhodné. Doslova v rozhovoru na mikrofon uvedla: „My nebudeme kvůli tomu, že sem chce přijít veřejnost, jednat na stadionu.“  Dalším dokladem o záměrné snaze omezit účast veřejnosti na zasedáních Rady ČRo jsou zápisy z předsednictva Rady ze dne 11. 2., kde p. Jíša v diskuzi uvedl:

“Shrnul průběh několika posledních veřejných zasedání Rady ČRo, včetně nevhodného chování veřejnosti a zdůraznil, že je nutné dodržovat počet  míst, určených pro veřejnost a novináře”

A ze dne  18. 2. 2009, kde je uvedeno:

J.Florian se vrací k požadavku Rady ČRo a žádá GŘ ČRo o zajištění klidné atmosféry během veřejných jednání Rady ČRo v zasedací místnosti ČRo 010 a upřesňuje požadavky:

a) využít zabezpečovacího systému ČRo, vč. zajištění proškolené ochranky, která bude fungovat jak ve vstupní hale, tak u vchodu do zasedací místnosti

b) stanovit počet sedadel: první řada – vyhrazena pro novináře

                                                 ostatní řady – pro veřejnost

   /vpustit pouze osoby, které budou sedět, nutno dodržet kapacitní limit/

c) vyhotovení prezenčních listin -  zvlášť pro novináře a zvlášť pro veřejnost (identifikace osob je nutná z bezpečnostních důvodů), kopie předat sekretariátu RČRo

d) kontrola předmětů, které přináší veřejnost - nevhodné předměty z bezpečnostních důvodů nevpustit do jednací síně. 
V předmětech typu věnce, stará radia, plyšáci, dorty atd. mohou být ukryty předměty ohrožující bezpečnost.
 
Rada ČRo tedy nejen porušuje opakovaně Zákon o Českém rozhlasu tím, že se snaží omezovat účast veřejnosti na svých zasedáních, ale navíc požaduje, aby měla k dispozici pro své potřeby seznam osob, přítomných na zasedání. 
 
Paní Jana Hofmanová ale ve svém dopise píše, že Rada ČRo odmítá dialog s veřejností (nenařkla ji tedy z „nekomunikovatelnosti“). Dialog podle našeho názoru znamená vzájemnou výměnu otázek, odpovědí, argumentů, znamená naslouchat druhému a především – pustit jej ke slovu. Což rada ČRo v případě veřejnosti rozhodně nedělá. 
 

Třetím bodem, vůči kterému se Rada ČRo ve své reakci na dopis Jany Hofmanové ohrazuje, je fakt, že „napadá generálního ředitele a celý management ČRo“. My se domníváme, že vůči generálnímu řediteli se Rada dopustila v roce 2008 bossingu (šikany nadřízeným), když mu na oficiálním jednání udělila výtku za liknavé plnění jejího usnesení, což je forma potrestání, kterou Radě zákon neumožňuje. Rovněž ze strany Rady opakovaně zazněla slova o odvolání generálního ředitele, naposledy před veřejným zasedáním  Rady dne 25. 2. Na samotném zasedání Rady pak ale tento bod vůbec nebyl projednáván. Za co jiného pak lze jednání Rady považovat, než za vyhrožování?

V jednání s vedoucími pracovníky ČRo Rada rovněž často porušuje pravidla, daná Zákonem o Českém rozhlasu a Jednacím řádem. Ten v Článku III. praví, že „Rada jedná s jednotlivými útvary a složkami ČRo a uplatňuje vůči nim své požadavky prostřednictvím generálního ředitele, který je Radě odpovědný. Rada se obrací na pracovníky ČRo prostřednictvím generálního ředitele, pokud nejde o pracovníky, kteří podali na jeho osobu stížnost.“ V praxi přitom často dochází k tomu, že Rada pozve na zasedání Rady nebo předsednictva Rady další zaměstnance ČRo a jedná s nimi přímo. To lze opět doložit zápisy z předsednictev Rady ČRo. Nejen že tím porušuje Jednací řád, ale může takto i ovlivňovat činnost Českého rozhlasu zcela mimo své pravomoci.

Vážená paní první místopředsedkyně, toto zdaleka nejsou všechny výhrady, které vůči činnosti Rady ČRo máme, omezili jsme se pouze na ty, které mají přímou souvislost s dopisem Paní Jany Hofmanové. Dalšími otázkami (jako je např. legitimnost předsednictva rady ČRo) se již začal zabývat Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Domníváme se, že v celkovém souhrnu je činnost Rady ČRo natolik otřesným příkladem porušování platných zákonů, že by se jí měla zabývat celá Poslanecká sněmovna. A pokud – jak sami radní přiznávají – „jsou již unaveni“ – nebylo by na místě je tedy odvolat a nahradit novými radními, kteří by byli Českému rozhlasu prospěšnější?

 

Se srdečným pozdravem

 

Za iniciativu Gorily on-line v ohrožení

79 jmen s úplnými adresami

 

8. března 2009

Vyjádření Dany Jaklové ke kapacitám zasedácí místnosti rady ČRO: mp3 soubor stahujte ZDE

 

6. března 2009

Naše korespondence s Radou ČRo se i nadále zajímavě vyvíjí.

27. 2. jsme dostali od Rady dopis, kterým reaguje na petici, kterou jsme údajně zaslali Radě dne 1. 2. jenže my jsme Radě žádnou petici nezasílali, a už vůbec ne 1. 2. tohoto roku. Na co tedy rada reaguje? Ptáme se:

6. března 2009

Vážená Rado Českého rozhlasu,

Dne XXX jste nám zaslali Vyjádření Rady ČRo k petici  "Za odvolání členů Rady Českého rozhlasu" z 1.2.2009, které bylo odsouhlaseno na veřejném zasedání Rady Českého rozhlasu dne 25. 2. 2009. V zápisu ze zasedání tzv. předsednictva Rady ČRo ze dne 11. 2. 2009 uvádíte, že jste projednávali informace k připravenému vyjádření k petici „Za odvolání členů Rady Českého rozhlasu“ z 1. února 2009, zaslanou Radě ČRo Iniciativou Gorily on-line v ohrožení.

Chceme Vás upozornit na to, že jsme Vám žádnou petici dne 1. února ani ve dnech kolem tohoto data neposílali, a tudíž nevíme, k čemu se v dopise zaslaném naší iniciativě vyjadřujete. Žádáme Vás proto o sdělení, případně zaslání kopie dokumentu, k němuž se vyjadřujete.

S pozdravem

Za iniciativu Gorily on-line v ohrožení

 

A ještě novinky z tisku:

 http://www.lidovky.cz/zena-nemuze-byt-zaroven-panna-a-tehotna-fcf-/ln_noviny.asp?c=A090306_000077_ln_noviny_sko&klic=230403&mes=090306_0

http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=281116

 

5. března 2009

Záznam jednání Kontrolního výboru – bodu, týkajícího se Českého rozhlasu, je zde:
http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=280858

A jeho přepis zde:
http://blisty.cz/2009/3/5/art45686.html

4. března 2009

Dnes zasedal Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny, na programu měl mimo jiné informaci Rady Českého rozhlasu k usnesení kontrolního výboru č. 283 z 38. schůze dne 21. ledna 2009, tedy stanovisko Rady Českého rozhlasu k odměňování členů Rady Českého rozhlasu. Přesněji se jedná o to, že funkce místopředsedů rady ČRo nevycházejí ze Zákona o Českém rozhlase, místopředsedové tudíž dostávají vyšší odměny neoprávněně bez ohledu na to, že výši této odměny stanovila poslanecká sněmovna svým usnesením.

Všichni členové Kontrolního výboru dostali před zasedáním toto naše stanovisko:

kliknutím na obrázek zobrazíte stanovisko ve formátu pdf

Zasedání se zúčastnily Vlasta z naší iniciativy a Irena z iniciativy NECHCEME PŘELADIT (nemáme kam). Předseda Rady ČRo Florian se omluvil, že je v zahraničí a tak nastoupil Jíša s Jaklovou a mlčícím Ratiborským.

Jíša přednesl řeč o tom co měli předložit, stále se odvolávají na usnesení parlamentu o odměnách místopředsedů , ale předseda výboru to odmítal s poukazem na to, že neuznává těhotnou pannu. Konstatoval rovněž, že jednací řád odporuje zákonu, vyžádal si posudek Parlamentního institutu. Radě byla vytýkána i neveřejná předsednictva a vyplácení cestovních náhrad na ně

Poslanec Ježek se pak ptal na základě čeho byla udělena výtka generálnímu řediteli, zda snad mají sazebník trestů a odměn co pamatuje z vojny. Poslanci se zajímali i o rádio Wave, chtějí další podklady a naznačili, že to vnímají jako uvolnění prostoru pro soukromá media.Žádají předložit všechny právní rozbory k Wave, chtějí znát na základě čeho se vybírají hodnotitelé stanic a co se děje dál s jejich hodnoceními.

Kontrolní výbor předá tyto podněty Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a Kulturnímu výboru.

Reakce z médií:

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/poslanci-klepli-rozhlasovou-radu-pres-prsty_108361.html

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/neexistujici-funkcionari-vydelavaji-v-rozhlasove-rade_108237.html

http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=280865

 

25. února 2009

Dnes proběhlo další zasedání Rady ČRo na kterém naši zástupci nemohli chybět. Na veřejnost prosakovaly zprávy o tom, že  se Rada ČRo chystá odvolat generálního ředitele Kasíka. Na to ale nakonec nedošlo. Zato Rada diskutovala o projektu Odhalení. Generální ředitel sklidil na zasedání Rady oprávněný potlesk. Rada vzala na vědomí informaci vedení ČRo o tom, že projekt Odhalení bude pokračovat. Abychom ale příliš nejásali, vyvážili to rozhodnutí, že podají na dvě gorilí fanynky – Vlastu Strakovou a Janu Hofmanovou trestní oznámení.

http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=279925

http://zpravy.idnes.cz/misto-odvolani-se-rozhlasova-rada-prela-s-kasikem-o-gorily-pnu-/media.asp?c=A090225_170125_media_jw

Na jejich rozhodnutí jsme reagovali touto tiskovou zprávou:

Tisková zpráva

25. února 2009

Rada ČRo chce podat trestní oznámení na příznivkyně projektu Odhalení

Rada ČRo se na svém dnešním zasedání – jako obvykle – zabývala stížnostmi a požadavky veřejnosti. Neobvyklý je ale závěr, ke kterému dospěla. Zástupci tří iniciativ – Gorily on-line v ohrožení, ProWave o.s. a NECHCEME PŘELADIT (nemáme kam) -  už delší dobu upozorňují na nedostatky v práci Rady (ustanovení předsednictva v rozporu se zákonem, omezování účasti veřejnosti na svých zasedáních atd.). „Včera jsme se na Radu ČRo obrátili s požadavkem na zveřejnění právnických posudků o údajném porušení zákona generálním ředitelem Kasíkem,“ uvedla zástupkyně iniciativy Gorily on-line v ohrožení Jana Hajduchová. „A zároveň chceme, aby zveřejnili i konkrétní údaje o hospodaření Rady. Domníváme se totiž, že se někteří radní neoprávněně obohacují díky svým funkcím, do nichž jsou jmenováni v rozporu se zákonem.“  Přestože se o tytéž skutečnosti zajímá i Kontrolní výbor poslanecké sněmovny, reakce Rady na tyto požadavky je naprosto šokující – namísto aby uvedli svoje jednání do souladu s právním řádem, chystají se podat na zástupkyně iniciativy Gorily on-line v ohrožení trestní oznámení pro pomluvu.  Bude Rada žalovat i Kontrolní výbor PSP?

Zasedání Rady Českého rozhlasu mělo dnes dramatickou předehru. Už ráno vyvolal rozruch pokyn pro zaměstnance Českého rozhlasu, který je upozorňoval na to, že hlavní vchod do budovy bude v odpoledních hodinách uzavřen kvůli veřejnému zasedání rady ČRo. Věc pak musel uvést na pravou míru mluvčí ČRo René Zaoral, který uvedl, že „Veřejnost se bude moci jednání rady zúčastnit do naplnění kapacity sálu. To je 21 míst pro veřejnost a šest míst pro novináře,“. Rozhlas podle mluvčího nabízel radním větší sál s kapacitou pro více zájemců z řad veřejnosti, ale radní ho odmítli. Jedná se o hrubé porušení Zákona o Českém rozhlase, který jednoznačně stanoví, že zasedání rady jsou veřejná.

Už na lednovém zasedání Rady došlo k zamezení vstupu veřejnosti na zasedání Rady – přestože tato jsou ze zákona veřejná. Dnes se tato situace opakovala, na zasedání rady nebylo vpuštěno nejméně 15 osob. Management rozhlasu nabízel pro zasedání rady prostory s větší kapacitou, ti je ale odmítli. „Nezbyde nám, než řešit tuto aroganci moci soudní cestou.“ řekl zástupce ProWave o.s. Jan Vávra.

Vlastních problémů má  přitom Rada ČRo víc než dost. O hospodaření Rady ČRo se zajímá kontrolní výbor Poslanecké sněmovny, na stole předsedy sněmovny leží řada žádostí o odvolání Rady ČRo, veřejnost podepisuje petici za její odvolání.

Na začátku naší snahy oslovit radu ČRo bylo znepokojení, způsobené rozhodnutím o ukončení multimediálního projektu Odhalení v listopadu loňského roku. Multimediální projekty se staly předmětem diskuze i na dnešním zasedání Rady. Postupné odkrývání pozadí celé kauzy a především to, jakým způsobem se Rada ČRo staví k účasti veřejnosti na svých zasedáních a jak zachází s jejími požadavky nás přesvědčilo, že tato Rada neslouží Českému rozhlasu, ale naopak mu ubližuje. Proto budeme i nadále trvat na tom, že tato Rada ČRo musí být odvolána.

Další informace rádi doplníme.

e-mail: gorily-media@seznam.cz

Kontakty:

Jana Hajduchová stuz@uh.cz,

Daniela Rounová drounova@atlas.cz

Vlasta Straková VlastaStrakova@seznam.cz

 

 

2. 2. 2009

Zítra začíná další schůze poslanecké sněmovny. Všichni poslanci dostanou na papíře společné stanovisko našich tří iniciativ:

29. 1. 2009 z tisku:

http://blisty.cz/2009/1/29/art45038.html

http://blisty.cz/2009/1/29/art45037.html

 

28.1.2009

Pohřeb Radia Wave a veřejné zasedání Rady ČRo

Nejprve se uskutečnil akt kladení věnců a zapalování svíček před vchodem do budovy Rozhlasu. Tohoto se zúčastnili osobnosti jako např. Stanislav Penc, Joe Karafiát, Vojta Kotek a svoji kytici poslal i ministr školství Liška.

Při vstupu do budovy nám však bylo oznámeno, že účast  je omezena na 20 osob. Nevpuštěná veřejnost sepsala dopis, ve kterém hájí své právo na vstup na veřejné zasedání.

Jednání Rady ČRo probíhalo ve stejném duchu jako vždy, kdy nikdo mimo radních nemá právo promluvit. Probíralo se i několik našich stížností a také žádost o vyjádření , na kterou jsme dostali odpověď 2 hodiny před zahájením a je v ní přímo uvedeno, že bylo projednáno na veřejném zasedání. Toto bylo zdůvodněno omylem tajemnice. Bohužel to nebylo poprvé.... Kopie dopisu jsme rozdali přítomným novinářům. Také se nám podařilo získat podpisy osobností pod petici za odvolání této rady.

Zajímavým bodem odpovědí na dotazy bylo projednávání dotazu ministerstva školství na vysílání Radia Wave a jeho rušení jako jednoho z mála pro mladé. V odpovědi použili formulaci, že jeho založení bylo obejitím zákona, proti čemuž vznesl hned jak mohl námitku generální ředitel Kasík. Dostalo se mu odpovědi, že toto je odpověď Rady ČRo a jeho námitka tam nebude připsána.Má možnost napsat samostatně.

Další zasedání se má uskutečnit dne 25.2.2009. Co nachystáme na toto výročí?

Fotky z akce:

http://lenkaxxx.rajce.idnes.cz/RADA/

http://katek.rajce.idnes.cz/Zasedani_rady_27.1./

 

Zprávy z tisku:

http://www.digizone.cz/aktuality/radni-kasika-narknuli-z-obchazeni-zakona/

http://www.digizone.cz/aktuality/cast-zastancu-radia-wave-nesmela-na-radu-cro/

http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=275416

http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=275417

http://tn.nova.cz/zpravy/regionalni/posledni-rozlouceni-s-radiem-wave.html

http://www.tyden.cz/rubriky/media/radia/odpurci-rady-cro-pohrbili-kvalitni-kulturu_102723.html

http://www.ct24.cz/media/43181-odpurci-rady-cro-na-happeningu-pohrbili-kvalitni-kulturu/diskuse/

http://blisty.cz/sendart.rb?id=45032

 

27. 1. 2009 Zprávy z tisku:

http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=275146

http://www.lidovky.cz/tri-sdruzeni-vystroji-pohreb-rozhlasu-d9b-/ln-media.asp?c=A090127_143635_ln-media_val

http://www.financninoviny.cz/zpravodajstvi/zpravy/odpurci-rady-cro-se-spoji-vystroji-na-protest-pohreb-kvality-cro/357099

http://www.tyden.cz/rubriky/media/radia/odpurci-rady-ceskeho-rozhlasu-se-spojuji_102521.html

http://www.digizone.cz/aktuality/odpurci-rady-cro-usporadaji-pohreb-kvality-cro/

 

14. 1. 2009 

Dobrý den,

je nám velice líto, že vás musíme takhle rozrušit ve svém osobním klidu. Bohužel vám musíme oznámit velice smutnou událost. K poslednímu rozloučení dojde ve středu 28.ledna od 14 hodin v budově Českého rozhlasu.

Za zarmoucené posluchače
www.chciwavezpet.cz

 

kliknutím zobrazíte obrázek v plné velikosti

26. 1. Poslali jsme radě ČRo další dopis:

Vážená Rado Českého rozhlasu,

Dne 15. 12. 2008 jsme Vám zaslali prohlášení, v němž se na Vás obracíme s požadavkem o jednoznačné stanovisko, zda je další realizace projektu Odhalení i dalších multimediálních projektů tohoto typu v souladu s Vašimi dosavadními usneseními. Rovněž jsme požadovali, abyste zaujali jednoznačně podpůrné stanovisko k rozvoji multimediálních projektů, realizovaných Českým rozhlasem, abyste přestali považovat internet za pouhý doplněk rozhlasového vysílání, a pomohli tak ČRo udržet místo mezi moderními světovými médii, které mj. díky projektům toho typu získal.

Téhož dne jsme od místopředsedy Rady ČRo Ladislava Jíši obdrželi vyjádření, které nás odkazuje na Prohlášení Rady ČRo, zveřejněné dne 10.12.2008. Toto prohlášení ale vůbec neodpovídá na otázku, kterou jsme Radě ČRo položili, tedy zda je další realizace projektu Odhalení i dalších multimediálních projektů tohoto typu v souladu s Vašimi dosavadními usneseními. Rovněž na požadavek na zaujetí jednoznačně podpůrného stanoviska k multimediálním projektům jsme dodnes neobdrželi žádnou reakci.

Zde uvedený příklad zdaleka není jediný, kdy se odpovědi Rady ČRo na dopisy jí zaslané zcela minuly s obsahem těchto dopisů a dotazy ze strany veřejnosti. Podle Zákona o Českém rozhlase je Rada Českého rozhlasu orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti Českého rozhlasu. Žádáme Vás tímto o vysvětlení, jak může veřejnost uplatnit své právo na kontrolu činností Českého rozhlasu prostřednictvím rady ČRo, když s ní Rada ČRo nekomunikuje? Podle našeho názoru tato Rada Českého rozhlasu neplní své poslání, které jí ukládá Zákon o Českém rozhlase.

Obracíme se na Vás ještě s jedním dotazem. Na zasedání Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny dne 21. 1. 2009 předseda Rady Jiří Florian uvedl, že předsednictvo Rady pouze připravuje podklady pro jednání Rady, nepřijímá žádná usnesení. Na webových stránkách Rady je Prohlášení rady ČRo ze dne 10. 12. 2008 s textem „schváleno na rozšířeném jednání předsednictva Rady ČRo“. Rovněž v mnoha dalších případech je možné najít v zápisech z předsednictva slova, že předsednictvo schvaluje to či ono. Zápisy z předsednictev jsou pak následně schvalovány na Radě, aniž by veřejnost měla možnost dozvědět se, co zápisy obsahují a co tudíž Rada ČRo schvaluje. Jsme přesvědčení, že v tomto případě Rada ČRo postupuje v rozporu se zákonem.

Obracíme se tedy na Vás opět s těmito požadavky:

1.    Žádáme Vás o jednoznačné stanovisko, zda je další realizace projektu Odhalení i dalších multimediálních projektů tohoto typu v souladu s Vašimi dosavadními usneseními, a o jednoznačně podpůrné stanovisko k rozvoji multimediálních projektů formou usnesení Rady ČRo.

2.    Žádáme Vás, abyste ve svých odpovědích veřejnosti reagovali na položené dotazy a skutečně na ně odpovídali.

3.    Žádáme Vás o uvedení Vašeho jednání do souladu se zákonem o Českém rozhlasu tak, aby se odstranily situace, kdy předsednictvo Rady, jež samo nemá žádnou oporu v zákonu, cokoli schvalovalo, a všechna rozhodnutí, která rada ČRo přijímá, byla veřejnosti známá a přístupná v době, kdy Rada zasedá.

26. 1. 2008

Iniciativa Gorily On-line v ohrožení

125 podpisů

 

25. 1. 2009 Napsal o Radě ČRo:

http://petrrafaj.blog.idnes.cz/c/62653/Kasika-upalit-Cesky-rozhlas-zprivatizovat.html

 

21. 1. 2009
Naše dopisy předsedovi Poslanecké sněmovny M. Vlčkovi a předsedovi mediální komise V. Janákovi byly osobně doručeny na podatelnu Poslanecké sněmovny. Kopii rovněž dostal předseda kulturního výboru W. Bartoš.

21. 1. 2009
 
Proběhlo zasedání kulturního výboru a kontrolního výboru. Kontrolní výbor měl na programu Zprávu o hospodaření ČRo. Jeho jednání bylo opravdu zajímavé, neboť protože někteří poslanci kladli předsedovi rady Floriánovi otázky, na které odpovídal dost obtížně, např. jak je možné, že Rada má placené místopředsedy, když to není v zákonu, ptali se, jak je možné, že zasedání předsednictva jsou neveřejné, ptali se na rádio Wave… Kontrolní výbor si rovněž od Rady vyžádal všechna její usnesení, týkající se hospodaření ČRo s posouzením, zda jej ovlivnily kladně nebo záporně.

Kulturní výbor projednával novelu Zákona o Českém rozhlase.

Záznam z jednání kulturního výboru je zde: http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=274251

21. 1. 2009
Na dnešek plánované zasedání mediální komise bylo odloženo na 5. 2. Podle sdělení sekretariátu komise to ale bude mimořádné zasedání, takže naše dopisy se mohou dostat na pořad mediální komise až v březnu.

17. 1. 2009
Proběhl další sraz gorilích příznivců v zoo. Přítomní podepsali dopisy pro předsedu Poslanecké sněmovny M. Vlčka a předsedu Stálé komise pro sdělovací prostředky V. Janáka, které požadují odvolání Rady Českého rozhlasu. Zdůvodnění v dopisech je stejné jako v petici, kterou si můžete stáhnout na těchto stránkách. Dopisy podepsalo celkem 24 lidí.

13.1.2009
jsme se účastnili akce občanského sdružení pro Wave (
http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zzvx1--&x=2141302)

Na schůzce jsme se dohodli se zástupci i-protestu a pro Wave na vzájemné koordinaci budoucích kroků. Veřejně jsme se přihlásili k podpoře občanského hnutí pro Wave. V průběhu koncertu byla podepisována petice za odvolání rady ČRo. Získali jsme několik set podpisů.

12. 1. 2009 - Napsali o nás:

http://kultura.idnes.cz/odpurci-rady-ceskeho-rozhlasu-se-sjednoti-na-koncerte-v-retru-p6j-/hudba.asp?c=A090112_145505_hudba_ob

6. 1. 2009

K dnešnímu dni jsme shromáždili na petici zhruba 450 podpisů. Pokud chcete přidat svůj podpis, petici si můžete stáhnout zde, podepsat a třeba i s jedním podpisem poslat na adresu uvedenou na petici.

 

18.12.2008 - Napsali o nás:

http://www.blisty.cz/2008/12/18/art44310.html
http://www.digizone.cz/aktuality/obcanske-sdruzeni-gorily-on-line-zada-rezignaci/
http://zpravy.idnes.cz/zastanci-gorili-show-odhaleni-chteji-odvolani-rozhlasove-rady-p7l-/domaci.asp?c=A081218_190637_domaci_lpo

 

17.12.2008 - Napsali o nás:

http://www.lidovky.cz/odhaleni-odhalenych-0q0-/ln_noviny.asp?c=A081217_000051_ln_noviny_sko&klic=229109&mes=081217_0
 

17.12.2008

Tisková zpráva iniciativy Gorily on-line v ohrožení 
 

17. 12. 2008 
 

Gorily on-line žádají rezignaci Rady ČRo 
 

Iniciativa Gorily on-line v ohrožení zahájila dnes petiční akci, požadující odvolání Rady Českého rozhlasu pro porušení Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. Obrátí se na Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, která členy Rady ČRo volí, může je ale i odvolat.  
 

Co vlastně veřejnosti na Radě ČRo vadí? „Není to jen fakt, že díky tlakům Rady ČRo končí projekt Odhalení,“ říká jedna z členů petičního výboru, Daniela Rounová. „Daleko horší je celkový přístup Rady k multimediálním projektům ČRo. Možná by se podařilo nějakým způsobem vydupat udržení tohoto projektu, my jsme ale Radu ČRo žádali o zásadní koncepční stanovisko. Na naše otázky jsme ale nedostali odpověď ani na dnešním zasedání.“ Přitom podle Zákona o Českém rozhlase je Rada orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti Českého rozhlasu. „Tato Rada prostě vůbec neplní své poslání.” dodává Vlasta Straková.  
 

Členové iniciativy se na Radu obrátili řadou individuálních dopisů, zaslali ale i společné prohlášení se 76 podpisy. V něm požadovali, aby Rada zaujala „jednoznačně podpůrné stanovisko k rozvoji multimediálních projektů, realizovaných Českým rozhlasem, aby přestala považovat internet za pouhý doplněk rozhlasového vysílání a pomohla tak ČRo udržet místo mezi moderními světovými médii, které mj. díky projektům toho typu získal.“ Odpověď na tento požadavek nepřišla.  
 

„Případů, kdy tato Rada překročila svoje kompetence, bylo za poslední rok několik,“ říká další členka iniciativy, Jana Hajduchová. „ať už se jednalo o rádio Wave nebo o tlaky na zrušení multimediálních projektů. Snad ještě horší ale je to, na co jsme přišli až poté, co jsme se Radou ČRo začali podrobně zabývat. Minimálně tři její členové porušují zákon o ČRo, neboť působí ve funkcích, které se s členstvím v Radě neslučují. Další působí v soukromých médiích, což zpochybňuje jejich nezávislost a nezaujatost. A to nikomu nevadí?“ ptají se členové iniciativy. 
 

Kauza rádia Wave a Odhalení ale nejsou ojedinělé hlasy. Členové iniciativy se už sešli i se zástupci dalšího hnutí, Nechceme přeladit, nemáme kam, jež reagovalo na změny v koncepci stanice Radiožurnál. Komunikují i s výzvou studentů vysokých škol, vydanou při příležitosti 20. výročí 17. listopadu 1989 s názvem Inventura demokracie. Ta mimo jiné požaduje omezení vlivu politických stran na mediální rady. Čtyři iniciativy během jednoho roku, není to dost na to, aby se už náš parlament opravdu zamyslel? 
 

Informace o petici, její plné znění i další informace najdete na http://gorily-online.nazory.cz/

e-mail: gorily-media@seznam.cz 
 

Kontakty:

Jana Hajduchová stuz@uh.cz

Daniela Rounová drounova@atlas.cz

Vlasta Straková VlastaStrakova@seznam.cz

 

13.12.2008 - Napsali o nás:

http://zpravy.idnes.cz/bez-internetu-mlade-neoslovime-rika-sef-rozhlasove-gorili-show-pss-/media.asp?c=A081212_144417_media_pei
 

12.12.2008

Prohlášení iniciativy Gorily on-line v ohrožení

Je nám známo, že Rada ČRo nemůže se svého titulu přímo zasahovat do programové tvorby ČRo, tudíž nemohla ani přijmout žádné rozhodnutí o zastavení či omezení projektu Odhalení. Ovlivňovat programovou tvorbu už ale může, ať přímo či nepřímo, a o to v tomto případě jde.

Z usnesení Rady a předsednictva, která jsou veřejně přístupné na internetu, lze vyčíst mnohé. Například i to, jak Rada ČRo ovlivňuje programovou tvorbu rozhlasu tlaky při sestavování rozpočtu. Ještě více ale ukazují vystoupení některých členů Rady na různých veřejných fórech, například na Českokrumlovské mediální konferenci 15. a 16. května, kde pan Zelenka obviňuje management ČRo z prosazování osobních zájmů v souvislosti s využíváním multimediality. I přímo na zasedáních Rady opakovaně zaznívají názory, že internet má být pouze doplňkem rozhlasového vysílání. Tato vystoupení dokládají ještě přesvědčivěji než pouhá usnesení (byť se nejedná o žádné oficiální stanovisko Rady) názor členů Rady na multimediální projekty a vůbec na využití internetu Českým rozhlasem. I názory paní Jaklové (např. že rádio nemá dělat pořady typu VyVolení) svědčí o naprostém nepochopení toho, k čemu vlastně multimediální projekty ČRo slouží, stejně jako o nepochopení toho, jak dnes fungují moderní média. Je to o to prapodivnější, že zvláště ti členové rady, kteří nejvíce vystupují proti multimediálním prvkům v projektech Českého rozhlasu, sami pracují v soukromých médiích, která multimedialitu bohatě využívají.

A to vše se děje v době, kdy na mezinárodní úrovni Evropská vysílací unie (EBU) zahrnuje využití internetu mezi hlavní priority. Kdy se EBU shoduje na tom, že internet není jen experimentální platformou která doplňuje vysílání, ale se snadnou dostupností pro každého představuje budoucnost a nutnou součást rozvoje veřejnoprávní služby. Kdy řada světových médií (bez ohledu na to, zda se jedná o rozhlas, televizi nebo tištěný magazín) má své webové stránky, plné multimediálních prvků.

Rada ČRo svým postojem k rozvoji multimediálních projektů kope Českému rozhlasu jako modernímu médiu, které je nyní schopno obstát v konkurenci světové špičky, hrob. Samotný projekt Odhalení je jen vrškem ledovce, na jehož konkrétním příkladu se ukazuje, kterým směrem se snaží Rada Český rozhlas posouvat. Po kauze rádia Wave je to tak další příklad nekompetentnosti, nerespektování poslání Rady a porušování zákona o ČRo.

Obracíme se proto na Radu ČRo s požadavkem, abyste zaujali jednoznačně podpůrné stanovisko k rozvoji multimediálních projektů, realizovaných Českým rozhlasem, abyste přestali považovat internet za pouhý doplněk rozhlasového vysílání a pomohli tak ČRo udržet místo mezi moderními světovými médii, které mj. díky projektům toho typu získal.

Iniciativa Gorily On-line v ohrožení

 

 

12.12.2008 - Napsali o nás:

    http://www.lidovky.cz/dopisy-redakci-010-   ln_noviny.asp?c=A081212_000039_ln_noviny_sko&klic=229027&mes=081212_0

    http://www.lidovky.cz/konec-gorili-show-my-nic-0wa-/ln_noviny.asp?c=A081212_000061_ln_noviny_sko&klic=229031&mes=081212_0
 

11.12.2008 - Napsali o nás:

    http://www.lidovky.cz/odhaleni-konci-zapomente-0xy-/ln_noviny.asp?c=A081211_000047_ln_noviny_sko&klic=229010&mes=081211_0
 

10.12.2008 PROHLÁŠENÍ RADY ČRo

(schváleno na rozšířeném jednání předsednictva Rady ČRo)

Rada Českého rozhlasu tímto chce reagovat na některé stížnosti či připomínky, které jsou adresovány na její adresu a týkají se projektu "Odhalení".

Rada Českého rozhlasu tímto navazuje na svoje veřejné zasedání 27.11.2008, kde již reagovala na několik stížností posluchaček a znovu důrazně upozorňuje na tu skutečnost, že o projektu Odhalení nerozhodovala a nepřijala žádné usnesení zastavující tento projekt.

Rada Českého rozhlasu v letošním roce pouze vyslechla informaci o závěru vedení ČRo tento projekt ukončit. Je plně v kompetenci vedení ČRo se takto rozhodnout.

Rada Českého rozhlasu v roce 2007 přijala usnesení č. 57/07, které se obecně týká všech nových projektů na základě nutné efektivnosti vynakládaných finančních prostředků. A to bez rozdílu o který projekt se jedná, ať je multifunkční nebo ne. Rada Českého rozhlasu schvaluje rozpočet ČRo a musí veškeré jeho položky sledovat.

Rada Českého rozhlasu

V Praze 10.12.2008

9.12.2008 jsme dostali odpověď od pana Bobka:

Dobrý den,

velice se omlouvám, že Vám osobně odpovídám až dnes. Byl jsem na soukromé cestě v Kamerunu, kde se distribuuje knížka gorilích pohádek, a poté v Rusku...

Bohužel, projekt Odhalení už nebylo možné dál rozvíjet a stále problematičtější bylo i jeho udržování. Míním tím projekt jako celek, nikoli pouze přímý přenos.

Opakovaně, naposledy letos v létě, jsme uvažovali o modifikaci a oživení tohoto projektu; vždy jsme však narazili na nepřekonatelné problémy, které mají kořeny zejména v negativním postoji Rady Českého rozhlasu k multimédiiím. Podotýkám, že nikdo nám v ničem nebránil, ale jestliže jednání s klíčovým členem managementu ČRo o dalším postupu končí slovy "ať to nic nestojí", jistě chápete, že stěží lze něco dělat.

Situaci dále zkomplikoval projekt internetového zpravodajství, jehož rozpočet se snížil do té míry, že k jeho realizaci bude nutné využívat kapacit Českého rozhlasu Online právě na úkor jiných projektů. A podobně bych mohl pokračovat.

Prostor pro Odhalení se zkrátka zúžil do té míry, že jsem se po konzultaci s kolegy rozhodl raději tento projekt ukončit. V první fázi jsme zastavili výrobu videí (dlouhodobě kritizovanou některými členy Rady ČRo) a plnění webu. Pro další fázi jsme počítali i s ukončením přímého přenosu, a to ze dvou důvodů: jednak abychom neblokovali pražskou zoo, jednak proto, že dělat pouze obrazový přenos v Rozhlase, přenos bez přidaného obsahu, také nepokládáme z více důvodů za vhodné.

Vaše reakce a zájem o Odhalení mě samozřejmě těší a generální ředitel mě již vyzval k jednání o tom, jak s projektem naložit dál. O jeho výsledcích Vás samozřejmě budu informovat. Celou záležitost přitom vnímám tak, že nejde "jenom" o tento konkrétní projekt, ale celkově o směřování Českého rozhlasu - totiž zda bude k šíření obsahu využívat i nová média a nové technické možnosti...

Děkuji za Váš zájem!

Miroslav Bobek

9. 12. 2008 - Napsali o nás:

    http://zpravy.idnes.cz/konec-gorili-show-resi-i-poslanci-jeji-priznivci-hrozi-demonstraci-1ft-/domaci.asp?c=A081206_160000_domaci_lpo
   
http://www.ct24.cz/media/38180-cesky-rozhlas-ukonci-originalni-projekt-odhaleni/
   
http://blechy.prosek.org/?p=424
   
http://www.financninoviny.cz/tema/index_view.php?id=348119&id_seznam=6388
   
http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=393351
   
http://zpravy.zona.cz/175850/odhaleni-konci/
 

8. 12. 2008 - Napsali o nás:

    http://www.mediar.cz/glosar/id-5394/
   
http://www.lupa.cz/zpravicky/odhaleni-konci/
 

5. 12. 2008 - Napsali o nás:

       http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=2134441
    
http://www.blisty.cz/2008/12/5/art44114.html
    
http://www.kurzy.cz/zpravy/158721-odhaleni-konci/
     http://www.digizone.cz/aktuality/rozhlas-konci-s-odhalenymi-nemeli-pry-podporu/

 

4.12.2008  jsme se zúčastnili semináře Veřejná služba v médiích (Klub techniků,Novotného lávka, Praha) ) Účastníci panelu:Místopředseda PSP ČR Lubomír Zaorálek , Jan Mládek (ředitel Masarykovy dělnické akademie MDA), Moderátor diskusního odpoledne Miloslav Kučera, programová ředitelka ČT Kateřina Fričová,GŘ Českého rozhlasu Václav Kasík, Ředitel zpravodajství ČT Milan Fridrich, Peter Duhan, ředitel ČRo6, majitel televize RTA Jaroslav Berka
Naše otázka: Z jakého důvodu je ČRo nucen rušit oblíbené a úspěšné projekty třeba projekt Odhalení…
Odpověď GŘ ČRo: „Věci s dají uplatňovat v prostředí, které je k tomu nakloněno a nebo taky připraveno, Taky je pravdou, že některé věci, které trvají jistou dobu je třeba inovovat. Inovace je vždycky  spojená s nějakými financemi a je nezbytná pro to ,aby přilákala další publikum. Takže nechte nás tenhle proces dokončit a my se rozhodneme podle všech těch parametrů , které jsou ke jednotlivým pořadům vztaženy, jak dál.„

4.12.2008 Vánoční gorilí večírek

Ve čtvrtek 4. prosince se konal Vánoční gorilí večírek v restauraci  Konec konců.  Jeho součástí se stal křest knihy Odhalení Fenomén (20,00 z každého  prodaného výtisku jde na záchranu goril v Africe).  Knihu autorů Miroslav Bobek, Khalil Baalbaki a Marek Václavík  pokřtil generální ředitel ČRo Ing.Václav Kasík.  V úvodním slově zdůraznil Miroslav Bobek, že se jedná o vánoční  nikoliv rozlučkový večírek. Ve společnosti spolupracovníků projektu Odhalení a zástupců ošetřovatelů goril jsme se dobře pobavili.

4. 12. 2008 - Napsali o nás:

        http://www.tyden.cz/rubriky/media/radia/rozhlas-zarizne-gorili-reality-show-priznivci-protestuji_93983.html
      
http://www.tochcivedet.cz/sdelovaci-prostredky-rozhlas-zarizne-gorili-reality-show-priznivci-protestuji-tcv-7-21-12834.html
      
http://www.ctk.cz/sluzby/slovni_zpravodajstvi/magazinovy_vyber/index_view.php?id=348119
      
http://magazin.ceskenoviny.cz/index_view.php?id=348119
 

26. 11. 2008 jsme se zúčastnili zasedání rady ČRo, abychom na vlastní oči viděli, jak se Rada vypořádá s našimi dopisy a dotazy. Výsledek byl tristní – odbyla je jednou větou, a odkazem na generálního ředitele ČRo Václava Kasíka s odůvodněním, že zasahovat do programů a projektů ČRo není v jejich kompetenci. Na Radu ČRo odcházejí další a další dopisy.

26.11. ve 14.00 proběhne zasedání Rady ČRo v Římské ul. č. 15, Praha, místnost 010. Toto zasedání je veřejné, takže se ho zúčastníme. Chceme vědět, jak bude Rada reagovat na naše dopisy. 

Jsme pozváni na schůzku s generálním ředitelem ČRo p. Václavem Kasíkem, termín zatím není definitivně dohodnut. 

Odeslali jsme několik dopisů Radě ČRo s dotazy, zda je pravda, že se rada snaží omezit, případně zrušit projekt Odhalení a další podobné multimediální projekty ČRo a s žádostí o vysvětlení jejího postoje. 

Oslovili jsme rovněž některé poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, bylo nám přislíbeno zařazení tohoto problému na program Stálé komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

14. 11. 2008: odeslán dopis řediteli rozhlasu Leonardo tohoto znění s 48 podpisy:

Ředitel ČRo Online a ČRo Leonardo
Mgr. Miroslav Bobek

Římská 15, 120 99 Praha 2

  

14. listopadu 2008

 Vážený pane řediteli, vážení přátelé,

 Dne 9. listopadu bylo na stránkách projektu Odhalení zveřejněno oznámení, že bude ukončena příprava magazínů a stránky Odhalení budou svěřeny autorům blogů a diskutujícím. Internetový přímý přenos z pavilonu však prozatím bude pokračovat. Tato zpráva nás velmi zneklidnila a zarmoutila. Považujeme projekt Odhalení za jeden z nejlepších počinů Českého rozhlasu vůbec. Právě šířkou svého záběru, on-line přenosem počínaje a pomocí gorilám v Africe konče, podle našeho názoru zcela naplňoval poslání Českého rozhlasu.

 Chtěli bychom Vás ujistit, že nám ukončené části projektu budou chybět. Články odborníků a magazíny pro nás byly cenným zdrojem poučení a informací, řada z nás přispěla i na pomoc gorilám v Africe a velmi rádi bychom v tom Vaším prostřednictvím pokračovali.

 Vzhledem k tomu, že patříme ke stálým sledovatelům projektu, někteří z nás dobrovolně vodí kamery, jiní mají v rámci projektu svůj blog, dovolujeme si obrátit se na Vás s několika otázkami, které souvisí s budoucností projektu.

 Především bychom chtěli vědět, jaké jsou skutečné důvody takto náhlého ukončení podstatné části projektu. Neinformovanost veřejnosti v tomto případě může bohužel vést k různým domněnkám a spekulacím, kterých bychom se chtěli vyvarovat.

 Rádi bychom rovněž věděli, zda současný stav – tedy on-line přenos, blogy a diskuze budou zachovány i do budoucna, a nebo zda i této složce projektu v budoucnu hrozí ukončení. Doufáme že nikoli, a že naopak bude možné v případě nových zajímavých situací v pavilonu se vrátit k širšímu pojetí projektu.

 A na závěr – zajímá nás, jak podrobněji by mělo vypadat předání stránek Odhalení nám, autorům blogů a diskutujícím. Velmi rádi uděláme maximum pro to, aby bylo možné projekt alespoň částečně udržet v chodu, je to ale veliká zodpovědnost.

 Patříme ale k dlouhodobým příznivcům a podporovatelům projektu, a pokud je v našich silách pomoci mu k přežití a dalšímu rozvoji, velmi rádi to uděláme.

 Prosíme Vás proto, abyste těmto našim dotazům věnovali pozornost.

 Se srdečným pozdravem…

Nejdříve jsme se dali dohromady, začali jsme zjišťovat informace a vytvořili tyto webové stránky. Založili jsme iniciativu Gorily on-line v ohrožení.