V Praze dne 11.1.2009
Vážení,

dozvěděla jsem se pro mne zcela nepochopitelnou zprávu, že totiž úžasný projekt Českého rozhlasu a ZOO „Leonardo“ je v ohrožení. Nechce se mi věřit, že se mohou nají lidé (navíc tací, co by měli být garanty úrovně našich veřejnoprávních médií),

co by mohli zahubit jeden z nejsmysluplnějších činů současné mediální tvorby. Je to projev naprosté nekompetentnosti a nepochopení smyslu (cenzorské?) rady. Pak chápu, proč procházejí hloupé, brutální, podbízivě a bulvární projekty, zatímco takové, které jsou humánní, poučné a smysluplné jsou rušeny. Už si dokáži odpovědět na otázku, proč naše kultura je většinou nekulturní a je tak pokleslá, jak ve velké části je. Jak jinak, když na její pomyslné špici stojí tací garanti.

Každý soudný člověk si musí položit otázku, jakým způsobem, na čí přání a za jakým účelem byli do této funkce vybráni a co vlastně sledují tím, že ničí vše dobré. Možná by stálo za to zjistit, zda nejsou současně ve službách konkurence?

Za sebe a i jménem mnoha lidí, kteří skvělý projekt sledovali, chci vyslovit hluboký obdiv autorům projektu, ředitelům rozhlasu a ZOO, že jistě s obtížemi přivedli toto krásné dítko na svět. Není divu, že jej obdivují i v zahraničí. V dnešním světě, plného spěchu, nevšímavosti, sobectví, drancování přírody, od které jsme stále více vzdalováni, je způsob, jak pootevřít dveře do nádherné říše přírody, naučit malé i velké konzumenty zodpovědnosti za náš svět, zprostředkovat mu poznání, naučit třeba i lidi, kteří nikdy nebyli vedeni k lásce ke zvířatům, poznat naše spoluputovníky na této ohrožené planetě. Naučit se je pro mnohé obdivovat, či milovat. Podat závažnou zprávu o ohrožení těchto úžasných tvorů, najít způsob jak přispět k jejich záchraně a tím zprostředkovat sdělení, že každý z nás, zbaví-li se lhostejnosti, může mít podíl na záchraně byť jen malé části zvířecí populace, to je čin, za který se zúčastněním hluboce ukláním a přeji jim, aby překážky, které jim staví ti, co by na něco podobného nikdy nemohli přijít, byly jen dokladem toho, že vždy, když se něco výjimečného zadaří, nastoupí parta nýmandů, závistivců s plánem uškodit, jak se dá.

Nedejte se prosím znechutit, nebo odradit. To by bylo přesně to, co by si druhá strana přála a v co doufá.Vážím si Vás a děkuji Vám

Mgr. Helena Štáchová

ředitelka Divadla Spejbla a Hurvínka