Projekt Odhalení

Tří roky pokračoval multimediální projekt Českého rozhlasu Odhalení. Tří roky česká veřejnost mohla denně sledovat život skupiny goril v Pražské Zoo. Za tu dobu se gorily staly důvěrně známými pro mnoho lidí v Česku, ale i v zahraničí. Svědčí o tom diskuze na stránkách Odhalení, blogy, velké množství fotografií a videozáběrů s pavilonu. Za tři roky vysílání tento projekt doslova otevřel okno do světa zvířat pro mnoho lidí, kterým tato zvířata dříve mnoho neříkala.

Měla jsem tu čest pomáhat realizačnímu týmu Odhalení jako odborný konzultant – primatolog. Přispívala jsem svými články, účastnila jsem se diskuzí, snažila jsem se dostupnou formou vysvětlit odborné otázky chování goril v zajetí. Dělala jsem to velice ráda – mne, jako primatoložku vždy velice těší zájem o život tak úžasných bytostí jako jsou gorily.

Zároveň jako pedagog musím s velkou poklonou ocenit obrovský přínos tohoto pořadu pro vzdělávání a osvětu mezi lidmi, a to nádherně nenásilnou, hravou formou.

Pro mne jako odborníka tento projekt přinesl i řadu nových vědeckých poznatků, především díky možnosti sledovat chování goril on-line pomoci kamer. Velké množství poznatků jsme získali v oblasti používání nástrojů gorilami, rodičovského chování, sociálních vztahů ve skupině atd. I samotné experimenty, použité v průběhu trvání projektu, obohatily život goril v zoo, byly pro ně vítaným zpestřením a hrou.

Je mi lito, že tento projekt končí. Pro mne samozřejmě to neznamená ukončení studia goril. Ale pro mnoho návštěvníků webových stránek projektu, pro širší veřejnost zachování by možnost přímého přenosu on-line kamerami a diskuze, případně blogy mohly zůstat. Ne každý milovník goril, který s nimi trávil chvíle denně na internetu je z Prahy a nemůže je navštěvovat každý den. I v tomto smyslu by rozhlas mohl vyjít vstříc svým posluchačům – plátcům poplatků za rozhlas a zachovat projekt alespoň v omezené míře. Pokud to nebude možné, pak musíme upřímně konstatovat, že tento pořad beze zbytku splnil svoji veřejnou funkci.
 


Marina Vančatová

Primatoložka